ponožky obchod

Cookies

Cookies
Podmínky společnosti Minute Group s.r.o Anny Rybničkové 2615/1, 155 00 Praha 5, na používání souborů cookies a dále ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory.
Ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, dále i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Co jsou tedy soubory cookies a jejich použití ?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti zařízení uživatelů webových stránek a jejich zákazníků.
Tyto soubory neobsahují osobní údaje kupujících nebo uživatelů webových stránek prodávajícího.
V případě, kdy zákazník údaje společnosti Minute group s.r.o v souvislosti s uzavřením právního vztahu, kupní smlouvy k nákupu zboží, které poskytne zákazník, můžou být takové osobní údaje zařazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
Společnost Minute Group s.r.o respektuje veškeré soukromí všech jednotlivců, kteří navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o našich uživatelích nebo kupujících budou použity pouze pro nákup zboží.
Společnost Minute Group s.r.o využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zpracování objednávek zákazníků.
Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlasí s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti Minute Group s.r.o.
Dále tím dává souhlas k spojení jeho osobních údajů, které v souladu s našimi obchodními podmínkami za účelem naplnění kupní smlouvy prodávajícímu poskytl.
Kupující tímto prohlašuje, že souhlas nám dává dobrovolně, je si vědom všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat.
 
Souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.
Uživatel našich stránek Minute Group s.r.o. je informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení.
 
Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, např. manuálním smazáním všech jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení uloženy.
Společnost Minute Group s.r.o. si vyhrazuje právo zpřístupnit vybraný obsah svých stránek jen těm kupujícím nebo uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.
 . 
Pro případ jakýchkoliv dotazů se kupující nebo uživatelé mohou obrátit přímo na naší společnost.
Email : objednavkyshopmg@seznam.cz
 
Nastavení pro prohlížeče na práci s cookies najdete na těchto adresách:
Mozilla: https: //support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies
Google: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Opera: http: //help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html
Safari: https: //support.apple.com/kb/PH17191?locale=cs_CZ
Explorer: http: //windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/block-or-allow-cookies
 
Pokud používáte prohlížeč google můžete velmi jednoduše použít anonymního režimu k zachování soukromí při prohlížení.
Viz informace odkaz zde https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=cs
 
Pokud hledáte odbornější popis cookies naleznete ho zde na wikipedia https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Hezký den přeje tým Minute Group s.r.o

Autor : Minute Group s.r.o


Povolení cookies

Ano, i náš web používá cookies. Díky povolení cookies vám budeme moct zprostředkovat nevšední zážitek při prohlížení našeho webu. Analytické cookies používáme k analýze návštěvnosti, personalizační nám pomáhají s přizpůsobením webu a díky marketingovým cookies se vám zobrazí takové reklamy, které vás nebudou otravovat.