ponožky obchod

Odstoupení do 14 dnů

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Poučení dle zákona 634/1992 Sb. zákon o ochraně spotřebitele

V jakém případě nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů

Občanský zákoník § 1837

Citace zákona ČR - Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

  • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jakým způsobem je spotřebitel informován ?

  • Spotřebitel je vždy předem informován písemnou formou na našich stránkách.
  • U každého zboží je uvedeno jakým zákonem se daný prodej řídí.


Odstoupení od smlouvy do 14 dnů § 1829 odst. 1 občanského zákoníku - postup
Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit.
 
Zboží si může kupující vyzkoušet a vrátit ho takto : viz zákon § 1829 odst. 1
Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení.
Pokud je vrácené zboží neúplné, poškozené nebo opotřebené, má prodávající právo na uplatnění náhrady škody.
Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude prodávající mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno.
Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
Tyto náklady Vám zašleme emailem částku – budete informováni.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Zboží proto vracejte čisté, kompletní a nepoškozené včetně příslušenství aby Vám mohla být vrácena částka za Vaše zboží.
Zboží nám v žádném případě nezasílejte na dobírku - dobírky nepřebíráme na uvedené adrese ani ze zákona nejsme povinni přebírat dobírky.
Upozornění pro zákazníky v Praze - zboží nám nezasílejte budete kontaktováni naším pracovníkem a náš pracovník vám osobně vrátí peníze a celou záležitost s Vámi vyřeší.
Peníze Vám budou vráceny výhradně na Váš účet dle Zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví,
Složenkou na poštu nebo jiný způsob vracení peněz nelze po nás vyžadovat.
Veškeré instrukce najdete ve formuláři, který Vám zašleme emailem..
 
Naše povinnost poučení spotřebitele dle zákona § 1829
Poučení Citace dle zákona § 1837
 
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy


a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Kupující nemůže v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
Pokud nakoupím zboží na firmu pro svou podnikatelskou činnost :
Ze zákona právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firmy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.
 
Veškerá další ustanovení se řídí našimi obchodními podmínkami.
Pokud máte jakékoliv dotazy k vysvětlení nového zákona § 1829 kontaktujte nás naše právní oddělení je Vám k dispozici.
Máte právo ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele žádat o veškeré zákonné informace.
 
Formulář pro odstoupení od smlouvy
Vyplňte tento formulář a pošlete jej přiložen v balíčku k nám v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Okopírujte tento list, ten vyplníte a zašlete spolu s balíčkem zboží k nám.
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
Adresát:
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
 
Datum objednání zboží:
 
Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:
 
Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:
 
Číslo prodejního dokladu :
 
Číslo objednávky :
 
Cena která má být vrácena : (*) bezhotovostním převodem na bankovní účet
číslo:................................................ /………………………………
 
Upozornění peníze vracíme pouze na účet- Ne poštovní složenkou.
 
Datum ……………………………………………
 
Podpis zákazníka…………………………………
Dále Vás při vrácení zboží žádáme o přiložení kopie danového dokladu, abychom mohli provést storno dle Zákon č. 235/2004 Sb o účetnictví.
Vše přiložte do balíčku který nám budete zasílat.
Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou kde Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č.balíčku.
 
Adresa pro zaslání zboží k nám:


                                          Minute Group s.r.o.
                                          Klementova 4   
                                          Praha 5, 155 00
                                          IČ: 077 70 324

 
Pokud tyto ustanovení odporují v některých bodech/např.změnou zákona/
platí nadřazené právní předpisy a ustanovení  je neplatné.
Tyto ustanovení platí pro Českou republiku.
 

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported License.
Autor : Minute Group s.r.o   email: objednavkyshopmg@seznam.cz


Povolení cookies

Ano, i náš web používá cookies. Díky povolení cookies vám budeme moct zprostředkovat nevšední zážitek při prohlížení našeho webu. Analytické cookies používáme k analýze návštěvnosti, personalizační nám pomáhají s přizpůsobením webu a díky marketingovým cookies se vám zobrazí takové reklamy, které vás nebudou otravovat.